30 юли 2017 г.

Изследване на канадски учени показва, че дърветата притежават лечебни свойства.
Учени от Центъра за изследване и епидемиология на околната среда (CREAL) в Барселона са установили, че децата, които са израснали в благоприятна екологична среда, сред много зеленина, притежават по-добре развито внимание и по-добра памет.

В последно време все по-често се провеждат изследвания за изучаване влиянието на природата, и в частност на дърветата, върху човешкото здраве. Наскоро в Канада учени са провели експеримент – преброили са колко са дърветата на територията на Голям Торонто (агломерация, включваща град Торонто и четирите съседни на него окръзи), а след това са съпоставили този брой с броят на населението в тези територии и са анализирали данните за общото им здравословно състояние.

В резултат на това се оказва, че хората, живеещи в места с повече дървета, по-рядко се разболяват и по-рядко им се налага да търсят медицинска помощ.

“Хората се отнасят с пренебрежение към предимствата на околната среда. Занимавам се с изследване на въпроса за физическото влияние на околната среда върху поведението и мозъка на хората”, казва професорът по психология в Чикагския университет Марк Г. Берман, който е един от участвалите в изследването.

През 1984 година американският биолог Е. О. Уилсън публикува книгата “Биофилия”, в която лансира хипотезата за единството на всички живи същества. По неговите думи, човек инстинктивно се стреми да живее близо и заедно с другите живи организми. “Защо хората носят цветя на болен? Нима това е само красив жест? Предполагам, че смисълът на тези ни действия се крие в жизнеутвърждаващият им ефект”, смята професор Стефан Р. Келерт, съредактор на книгата на Уилсън.

Дърветата, както е известно на всички, пречистват въздуха, отстранявайки 6 от най-големите замърсители: приземния озон, твърдите частици, въглеродния окис, азотните окиси, серния диоксид и олово. Едно дърво може да погълне до 4,5 кг най-различни замърсители годишно. Според данни на Горската служба в САЩ, дърветата спасяват живота на повече от 850 човека годишно, а предотвратяват и над 670 000 случая на заразяване с остри респираторни вирусни инфекции.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...