Random Post

23 април 2020 г.
Въглеродният диоксид, който ни прави по-глупави

Промишлените емисии въглероден двуокис, освен като двигател на глобалните промени в климата, може да се окажат с още едно неприятно следс...

Прочетете още>>
Светията, победил змея на езичеството

П очитан като светец, покровител на воинската доблест и чест, той е вдъхновител на много от делата ни днес. Победоносецът, който побежда...

Прочетете още>>
Орденът на Жартиерата - върховното рицарско звание във Великобритания

О рденът на Жартиерата – най-висшият рицарски орден във Великобритания, се ражда на 23 април 1348 година. Учреден е от краля на Англия...

Прочетете още>>
Ечемик, хмел и вода. Райнхайтсгебот - баварският закон за чистота на бирата

Б ирата, както всяка друга напитка с алкохолно съдържание – било то вино, уиски, коняк или водка – си има своите традиции. Рекламите на би...

Прочетете още>>
Нека този, който е дал, мълчи; да говори този, който е получил. Мигел де Сервантес

С ветовната си известност Мигел де Сервантес дължи най-вече на “Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча” – романът, превърнал се в едно...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...