Random Post

30 май 2016 г.
Да те подведе времето. Защо монголите се отказват от превземането на Европа

Защо татаро-монголите, покорили огромни територии в Евразия, неочаквано прекратяват похода си към “последното море” и пощадяват Западна Ев...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...