Random Post

19 февруари 2022 г.
19 февруари - "рожденият ден" на синоптичната карта

С иноптичната карта (буквално “едновременно обозрима” ) е географска карта, върху която с условни знаци са нанесени резултатите от наб...

Прочетете още>>
Да поставиш Слънцето в центъра

К огато целият свят, в който живееш, възприема една догма, налагана от векове, като единствено правилната, е нужно да си много упори...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...