Random Post

28 февруари 2022 г.
Странната история на най-късия месец в годината

О т първите си дни човек се е опитвал да си създаде порядък в света, който го заобикаля. Календарът е едно от човешките изобретения, кои...

Прочетете още>>
Всеки, който не е шокиран от квантовата теория, явно не я е разбрал. Нилс Бор

М оделът на Бор, според който електроните се движат по кръгови орбити около атомните ядра, подобно на планетите, обикалящи около Слънцет...

Прочетете още>>
Навикът притъпява остротата на нашия ум. Мишел дьо Монтен

“Ж ивотът сам по себе си не е нито добрина, нито злина; той е вместилище и за доброто, и за злото, в зависимост от това, в какво сами ст...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...