Random Post

19 ноември 2021 г.
Гетисбъргската реч на президента Линкълн - за новия съюз, основан на човешкото равенство

М ежду 1 и 3 юли 1863 година край Гетисбърг се води една от най-кръвопролитните битки в хода на гражданската война в САЩ. Победата, ко...

Прочетете още>>
Адмиралът, въвел Русия в елитния клуб на морските държави. Иван Фьодорович Крузенщерн

В Русия името му е познато за всеки, при това се научава още в детските години. Но и за останалия свят Иван Фьодорович Крузенщерн е човек...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...