Random Post

18 май 2022 г.
Защо оловото е крайния продукт от разпадането на урана?

Всички химически елементи, които са по-тежки от оловото, са нестабилни. Това означава, че ядрата им самопроизволно се разпадат и се превр...

Прочетете още>>
От калта до императорския трон. Наполеон Бонапарт

В ъв времената на “светлото социалистическо бъдеще” имаше един лозунг – “Революцията има начало, но няма край”. Разбира се, историческат...

Прочетете още>>
Науката е това, което знаем, а философията — това, което не знаем. Бъртранд Ръсел

За него мненията никога не са били еднозначни. Определят го като философ, логик, математик, историк, пацифист и социален критик. За милио...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...