Random Post

11 февруари 2022 г.
Снегът в цифри. Колко молекули вода има в една снежинка?

90-95% от слънчевата енергия се връща в космическото пространство, когато се отрази в снега ("чистата" земна повърхност отразява...

Прочетете още>>
Орденът на Мухата. Кой и за какво го е получавал в Древен Египет

Украшения под формата на муха, изработени от слонова кост. На мухата в дясно главата е от злато. По време на първите династии от Новото ...

Прочетете още>>
Легендарният първи император Дзиму и Денят на основаване на държавата в Япония

“Д а помним деня на основаване на държавата, да възпитаваме сърцата си да обичат родината” – така звучи девизът, определен за Деня на ос...

Прочетете още>>
"Мисля, следователно съм... Рене Декарт"

В секи ден животът ни е свързан с математика. Вярно е, че не всеки ден се налага да решаваме сложни уравнения, но все някога в училище с...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...