2 август 2019 г.


Данните от най-новите изследвания, публикувани в началото на тази година, свидетелстват, че галактиката ни не е плоска, както се смяташе, а е с извивки и е усукана.

Анализите на свръх ярки звезди в Млечния път показват, че те не са разположени в плоскостта на галактическия диск, както се представя в редица научно-популярни статии и академични трудове. Учени от Варшавския университет изказват хипотезата, че усуканата форма на галактиката ни се дължи на стълкновения със съседни галактики.

Астрономите са създали нова триизмерна карта, която е публикувана в статия за списание Science.

Досегашната „картинка“ на Млечния път, предавана като плосък диск, се основава на наблюденията на 2,5 милиона звезди от общо възможните за наблюдение около 2,5 милиарда светила, които са в нашата галактика. Рисунките на художници само приблизително предават формата на галактиката ни, смята д-р Дорота Сковрон от Варшавския университет. „Вътрешната структура и историята на еволюцията на Млечния път все още не ни е напълно позната. И това отчасти се дължи на факта, че не е никак проста задача да се измерят разстоянията между звездите в значително отдалечените от нас участъци“, обяснява д-р Сковрон.


За да получат по-точна и ясна картина, Дорота Сковрон и колегите ѝ са измерили разстоянията между някои свръх ярки звезди в Млечния път, които са променливи и се наричат цефеиди. Тези ярки, млади звезди, сияят стотици и хиляди пъти по-ярко от Слънцето, затова точно те са най-лесни за наблюдения, особено когато се намират в граничните региони на галактиката.Освен това, яркостта им се променя на точни интервали, като честотата на пулсирането им е право пропорционална на яркостта им. Тази им особеност е дало на астрономите възможността да изчисли разстоянията между тях с най-голяма точност.

Повечето такива звезди са открити в рамките на съвместен проект на учени от Полша и САЩ, които изследват разпределението на тъмната материя във Вселената. Проектът се нарича „Оптичен експеримент по гравитационно увеличаване“ (OGLE) и се провежда в чилийската обсерватория Лас Кампанас, която се намира в пустинята Атакама.


Резултатите, които екипът е получил, не на шега са удивили астрономите, твърди Пшемек Мроз, участник в екипа, работил в Лас Кампанас.

„Резултатите ни показват, че Млечния път не е плоска галактика. В краищата си галактичният диск е усукан и изкривен. Това изкривяване би могло да е следствие от взаимодействието с други, съпътстващи галактики, междугалактичен газ или тъмна материя – невидимо вещество, присъстващо във Вселената, за което засега не ни е известно много“, казва Мроз.Изводите на полските учени потвърждават данните от изследвания на променливите цефеиди, извършени от астрономи от австралийския университет „Маккуари“ и Китайската академия на науките, които бяха огласени в броя за месец февруари 2019 година на списание Nature Astronomy.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...