27 август 2017 г.


Биолози са успели за пръв път да заснемат рядка маймуна, която не е виждана повече от половин век. Досега е известна само по няколкото кожи, намиращи се в различни музеи. Нарича се Плешиволици саки на Vanzolini (Vanzolini’s bald-faced saki) и е толкова рядко срещана и неуловима, че нито един учен не я е срещал сред дивата природа през последните поне 80 години.

Маймуната е открита в отдалечен регион на западна Амазония по време на експедицията Amazon Houseboat, водена от д-р Лора Марш, чиято цел е изследване на водосборния басейн на река Горна Журуа в бразилските щати Акре и Амазонас. Основна задача пред екипа е да наблюдава точно този вид рядка маймуна. Екипът има голям късмет, че в рамките само на първите няколко дни от тримесечния проект, успява за пръв път от 81 години насам да запечата на снимки екземпляр от загадъчното животно.


През следващите няколко месеца, изследователите успяват да документират още няколко пъти голямата, покрита с черна и на места златиста козина маймуна, която освен това е и с характерна „прическа“ в ретро стил. Учените вече разполагат с доказателство, че видът все още съществува и се чувства добре в мястото, което обитава, така че сега ще настояват пред властите да направят повече за да защитят ареала на обитание на странните примат.

Маймуната за пръв път е описана през 1936 година от еквадорския естествоизпитател Алфонсо Олала, който я идентифицира по време на експедиция по горното течение на река Журуа. Той успява да събере образци от животното. Кожите, с които се сдобива, изпраща в музей, където те са класифицирани като принадлежащи на животни от същия род, но друг вид маймуни саки. Едва през 2014 година д-р Марш забелязва, че кожите имат достатъчно отличителни белези, които са достатъчни, за да бъде обособен отделен вид: Плешиволици саки на Vanzolini.


За последно през 1956 година орнитолог и таксидермист, по време на експедиция в региона, попадат на два мъртви екземпляра от тези маймуни и така и не успяват да видят жив индивид. Оттогава, повече от 60 години, няма никакви данни някой да е виждал в естествената му среда рядко срещания примат. Никой не е успявал и да го заснеме. По-рано тази година местен ловец съобщава, че е заловил една маймуна.

Сега д-р Марш и нейните колеги най-после успяват да потвърдят, че вида все още си е съществуващ в джунглите на Амазония. За съжаление, както често се случва, нещата може и да не са никак розови за редкия вид маймуна и биоразнообразието, което цари в района, обитаван от него. Ловът заплашва популацията от тези примати, а обезлесяването и изграждането на нови пътища могат да доведат до пълен упадък в биоразнообразието. Все пак, съществува надеждата, че властите ще успеят да направят повече, за да се опази тази чудато изглеждаща маймуна.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...