27 юли 2017 г.


Човечеството е в ролята на “длъжник” на планетата: тя му предоставя всички нужни за живота ресурси. Но цивилизацията разходва ресурсите много неикономично. През 2017 година още на 2 август Земята ще е дала на човечеството целия си годишен запас и от този момент, до края на календарната година, на практика живеем “на кредит” от следващите години.

В края на ХХ век еколозите започват да изчисляват нивата на потребление на земните запаси. Изводът на експертите не е никак оптимистичен: от година на година човечеството все по-рано “заживява на кредит”, като разходва ресурси от следващата година. Така се появява терминът “Ден на екологичния дълг”. Определянето му е задача на научно-изследователската организация “Глобална мрежа на екологичната следа” (Global Footprint Network, GFN). “Денят на екологичния дълг” настъпва тогава, когато обемът на използваните ресурси превиши обема, който Земята е способна да възстанови за една година. Например, изхвърляните от човешката дейност в атмосферата парникови газове надхвърлят обема, който океаните и горите могат да поемат за една година; или уловената риба е в количества по-големи, от тези, които могат да се възстановят за година; изсичаме повече гори, отколкото порастват за година и т.н.

За пръв път през 1987 година еколозите извършват съпоставката в динамиката на потреблението спрямо възможностите на планетата за възстановяване на ресурсите. Тогава пресмятат, че Денят на екологичния дълг е настъпил на 19 декември. Това означава, че от тази дата до 31 декември, човечеството е разходвало ресурси от следващата година. Обаче датата главоломно бързо започва да се измества – към началото на нашия век Деня на дълга се премества на 1 ноември, а 10 години по-късно – на 21 август.

Миналата 2016 година започнахме да живеем “на кредит” от 8 август. Специалистите дават още един начин за онагледяване – разходваме за година толкова ресурси, колкото би могла да регенерира планета с размери 1,6 пъти по-големи от Земята.

Тази година “Денят на екологичния дълг” се пада на 2 август. И ако не се промени тенденцията, то през 2030 година цивилизацията ни за година ще консумира толкова ресурси, колкото биха могли да възстановят две Земи.

Нещо повече: редица държави изчерпват природните си възможности далеч преди “глобалния Ден на дълга”. Експертите от проекта Overshoot Day са изработили съответните рейтинги на потреблението. Сред първите три “най-неикономично консумиращи” са Люксембург, Катар и Австралия. За тях персоналните Дни на екологичен дълг настъпват съответно на 17 февруари, 19 февруари и 12 март. Тези ранни дати се обясняват с високата плътност на населението, заедно с недостига на природни ресурси.

На другия полюс, в съответствие с възможностите си, живеят Молдова (25 декември), Грузия (27 декември), Южен Судан (28 декември) и Хондурас (31 декември).

България вече е разходвала ресурсите си за 2017 година. За нас Денят на екологичния дълг е настъпил на 19 юли.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...