31 август 2016 г.


Радиоактивни частици, разнесени до всяко кътче на планетата, ускорена ерозия на почвите, повишаване на морското равнище, промени в климата и биосферата – всичко това са признаци, че е настъпила нова епоха: техногенната. По време на 35-тия Международен конгрес на геолозите, провел се в Южна Африка, учените са постигнали единодушно мнение по въпроса, че Земята е вече в епохата на антропоцена.

Антропоцен е неформален геохронологичен термин, с който се обозначава геоложката епоха, в която нивото на човешка дейност оказва съществена роля в екосистемите на Земята. Терминът се появява през 80-те години на ХХ век, а в края на първото десетилетие на XXI век е предложен като формална единица от геохронологичната скала.
До момента не е определена точната граница, от която започва антропоцена. Предлагат се различни критерии, които да бъдат приети за навлизането ни в новата епоха.

По време на конгреса в Южна Африка е постигнато съгласие началото на антропоцена да премине през съгласуване с международния съюз по геоложки науки. Вероятно новата епоха ще бъде официално призната и скоро ще се появи в учебниците, пише The Independent.

Към момента времевата граница, където приключва холоцена и започва антропоцена, е определена в края на 40-те години на ХХ век. Геоложката реалност на новата техногенна епоха е потвърдена от специалисти от Университета в Лестър, които ясно отбелязват съществените изменения в екосистемата на Земята, започнали в средата на миналия век и от тогава насам постоянно се ускоряват.

“Промените в екосистемата на Земята, характеризиращи настъпването на антропоцена, включват ясното ускоряване на темповете на ерозия и акумулиране на наноси, мащабното химическо нарушаване на цикъла на обмен на въглерод, азот, фосфор и други елементи, възникването на значителни промени в глобалния климат и морските нива, както и биотичните промени, сред които и проникването в безпрецедентни мащаби на различни видове по цялата Земя”, се казва в съобщение за пресата. Учените подчертават, че много от тези фактори са продължителни в геоложки план, а част от тях са и необратими.

34 от водещите 35 специалисти от международната работна група са се съгласили с това, че е настъпила новата геоложка епоха. Предстои да се определи символичната линия на геохронологичната скала, която да отбележи началото на антропоцена. Вероятно, ролята на такъв символичен “маркер” ще бъде дадена на утаечни наноси, които в бъдеще ще се превърнат в скала, или пък коралов риф, а може би дори годишни кръгове на дървета, свързани по някакъв начин с определени събития, случили се на Земята в средата на ХХ век.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...