12 август 2019 г.

За постиженията си е удостоен с Нобеловата награда по физика за 1933 година. Професор на университетите в Берлин, Оксфорд, Грац и Гьотенген. Той не е просто велик теоретичен физик, но е и уникален мислител. Знае шест езика, чете в оригинал античните и съвременните философи, интересува се от изкуство и сам пише стихове.

Ервин Рудолф Йозеф Александер Шрьодингер се ражда на 12 август 1887 година във Виена. През 1898 година постъпва в Академичната гимназия,  а след завършването ѝ, в годините между 1906-1910, учи в Университета във Виена, който по това време се е превърнал в притегателен център за надарените умове, занимаващи се с теоретична и експериментална физика. Точно там, под влиянието на големите имена във физиката от онова време, се формира научното светоусещане на Шрьодингер.

Няколко седмици преди началото на Първата световна война Шрьодингер е призован на военна служба. Но на Ервин му провървява – изпратен е като артилерийски офицер на относително спокоен участък от Югозападния фронт. Това му дава възможност да остане в течение с развитието на всичко в областта на физиката и в частност, да се запознае със статиите на Алберт Айнщайн за Общата теория на относителността. През 1918 година Шрьодингер също публикува две научни съобщения по тази тема.
През 1920 година става професор във Висшето техническо училище в Щутгарт, а между 1921 и 1927 година и на Висшето техническо училище в Цюрих. През следващите години работи в различни университети из Европа – бил е професор в Берлинския и Оксфордския университети, в университетите в Грац, Гент и в Кралската академия в Дъблин, а от 1956 година в и професор във Виенския университет.

Световната слава идва при Шрьодингер с неговите разработки на квантовата теория от 1926 година. Извежда фундаменталното вълново уравнение на материята – уравнението на Шрьодингер, което играе фундаментална роля в квантовата физика. Публикува множество статии в областта на физиката: статистическа механика и термодинамика, теория на цветовете, електродинамика, обща теория на относителността и космология. Прави няколко опита за създаване на единна теория на полето. Увлича се по античната философия – предимно китайска, индийска и гръцка, както и по въпросите на етиката и религията.

Шродингер проявява огромен интерес към биологията и през 1944 година излиза труда му “Какво представлява живота от гледна точка на физиката?”. В книгата се опитва да използва физическите методи и концепции за да “реши проблема” на живота, в частност – каква точно е природата на гените.

Ервин Шрьодер почива на 4 януари 1961 година във Виена.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...