24 ноември 2015 г.

Спътникът на Марс, Фобос, се приближава все повече до планетата. Един ден това може да доведе до разрушаването му и тогава Марс ще се сдобие с пръстен, подобно на Сатурн. Астрономите смятат, че вероятността това да се случи след 20-40 милиона години е много голяма.

Според изследване, публикувано в списание Nature Geoscience, Фобос е подложен на гравитационен натиск от страна на Марс. В бъдещете, с приближаването му все по-близо до Червената планета, гравитационните сили ще стават все по-силни. Ако спътникът вселдстиве на постоянното въздействие на гравитацията от страна на Марс се разруши преди да навлезе в марсианската атмосфера, около Червената планета ще се образува пръстен от отломките му.

Фобос е по-големият и по-близко движещият се до Марс от двата й естествени спътника. Той, както и другата луна – Деймос, вероятно са “прихванати” астероиди, които Марс е притеглил от астероидния пояс. Масата му надвишава 10 трилиона тона, което е сравнимо с масата на най-светлият от пръстените на Уран, но е едва хилядна част от масата на системата от пръстени около Сатурн.

В момента учените разработват компютърен модел, с помощта на който по-точно да предвидят съдбата на Фобос. Две са неизвестните компоненти в решаването на подобна задача. Първо, не е ясна последователността от събития и продължителността им във времето, които предстои да се случат. Второто неизвестно около формирането на Марсиански пръстен е съставът на Фобос. Съществува вероятност луната или големи парчета от нея да оцелеят, но под постоянното гравитационно въздействие на Марс все пак да се стоварят върху планетата през следващите 50 милиона години.

Силите, които въздействат на Фобос от страна на Марс, се наричат приливни сили и те са относително слаби. Ако Фобос е монолитен обкет, не може да се случи раздробяването му под въздействие на приличните сили, преди той да е навлязъл в зоната на гравитационно притегляне от планетата, от която вече не може да се измъкне. Но не всеки астероид е монолитен обект. Някои представляват “слепени” от множество други парчета, които се поддържат заедно от силите на гравитацията. От информацията, с която разполага науката за повърхността на Фобос, съществуват няколко индикации, че в случая се касае точно за такъв обект. Ако това е истинското състояние на нещата, то тогава Марс наистина ще се сдобие с пръстен.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...