27 септември 2021 г.

В класическата физика, основана на законите на Нютон, енергията на едно тяло се разглежда като сбор от потенциалната и кинетичната му енергия. На 27 септември 1905 година, в публикацията си "Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?" (“Зависи ли инерцията на тяло от съдържаща се в него енергия”) Алберт Айнщайн формулира вероятно най-известното уравнение за всички времена - E=m.c²

С това уравнение се поставят основите на теорията на относителността, която се превръща в революционна за физиката в частност, и за науката като цяло.

Историците казват, че 1905 година е годината на чудесата за Айнщайн. На 17 март излиза монографията му, в която разглежда проблеми, свързани със светлината. "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt" поставя началото на квантовата физика. В друг труд, публикуван на 30 юни, Айнщайн разглежда основите на специалната теория на относителността, според които при нормални условия физичните закони са винаги едни и същи и че скоростта на светлината е постоянна.

Третият от трудовете му, публикуван на 27 септември 1905 година, разбира се е сложна научна материя, но накратко обяснението на гениалното откритие на Айнщайн се състои в следното – масата и енергията са “двете страни на един медал”. Казано с други думи, масата и енергията са еквивалентни една на друга и едното може да се трансформира в другото.

И тази много важна теоретична постановка, вероятно описваща най-значимата взаимовръзка във физиката, е представена в гениалната краткост на уравнението E=mc² (Енергията, съдържаща се в едно тяло е равна на масата му, умножена по квадрата от скоростта на светлината).
Има редица следствия от това уравнение: например, от него следва, че тела с достатъчно голяма маса могат чрез гравитацията си да предизвикват изкривяване на светлината; че съществува такова нещо като “енергия в покой”; че материята може да се трансформира в енергия – както от космични явления, така и целенасочено от човек и точно това показва възможността да се “създава” ядрена енергия.Теорията за относителността на Алберт Айнщайн революционизира света на физиката. Тя заляга в основата на разработките за използване на ядрена енергия. И въпреки че това е най-известното за широката публика от постиженията на Айнщайн, през следващите десетилетия, след “годината на чудесата”, големият гений прави още много значими за човешката цивилизация открития.

Случайно или не, но интернет гигантът Google е избрал именно датата 27 септември за свой “рожден ден”, макар компанията да е регистрирана на 4 септември 1998 година.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...