24 март 2015 г.

Химици са открили следи от злато, сребро и други редки цени метали в човешките фекалии. Задачата, която си поставят за бъдеще, е да създадат икономически изгодна технология за извличането на тези ценни ресурси. Ползите, които учените виждат са в две направления – преработката на милионите тонове отпадъци от една страна и намаляване на замърсяването, в следствие на по-малката нужда от разработка на златни находища.

С помощта на мощни електронни микроскопи д-р Катлийн Смит и нейният екип в продължение на осем години изследват образци от преработени до твърда субстанция канализационни отпадъци. Екипът открива следи от злато и сребро, както и от някои други редки метали, като концентрацията е подобна на тази в най-бедните минни залежи. Това означава, че изнамирането на метод за извличането на цените метали ще е сходно с печалбата от най-бедните природни находища на злато.

Д-р Смит казва, че металите в отходните води не са рядкост. Те попадат там както от нашите естествени нужди, така и от препаратите, с които пръскаме дрехите си срещу лоша миризма. Тези малки частици метали могат да бъдат извлечени по много методи. Но се нуждаем от технология, която да е икономически изгодна.
Освен златото и среброто, учените са открили още следи от платина, както и ценните от технологична гледна точка ванадий, мед и медни сплави.

Отделно екипът е изчислил, че преработката на отходните води, които се генерират от един милион души, може да донесе до 13 милиона долара приходи от извлечените от боклуците цветни метали.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...