24 март 2015 г.


Геолози са попаднали в Австралия на 400-километров кратер, образувал се на планетата ни преди около 300 милиона години, в резултат на сблъскването на Земята с “двоен” астероид. В статия, публикувана в списание Tectonophysics учените недоумяват, защо подобно катастрофа не е предизвикала масово измиране на видове на планетата ни.

“Всяка от половините на астероида е била с диаметър не по-малък от 10 километра и сблъсъкът дори с едната от тях би следвало да доведе до измирането на много видове от земната флора и фауна от онова време. Защо това не се е случило е голяма загадка. Не сме открили следи от подобно измиране, които да съвпадат по време със стълкновението. Подозирам, че кратерът ще се окаже по-стар от предполагаемите 300 милиона години”, казва Ендрю Гликсън от Националния университет на Австралия в Канбера.

Гликсън и колегите му геолози попадат на следите от кратера съвсем случайно. В началото те просто “сканират” почвите в централната част на Австралия, на границата Южна Австралия и Северните територии. Целта им е да се определи пригодността на терените за строеж на геотермални електроцентрали.

По време на проучванията учените съвсем случайно попадат на две крайно необикновени от геоложка гледна точка структури, простиращи се на разстояние от неколкостотин километра на дължина и достигащи в дълбочина до 30 километра. Изучавайки минералния състав, плътността, магнитните свойства и други параметри на структурите, учените достигат до извода, че двата участъка от континента, от  където са взети пробите, са преживели едновременно мощен удар, уплътняване на скалите и тяхното частично разтапяне. Това според изчисленията на геолозите се е случило преди около 300 милиона години.

Учените са на мнение, че са открили следи от падането на голям астероид с диаметър от няколко десетки километра, който при навлизането в атмосферата на Земята се е разчупил поне на две парчета с размери не по-малки от 10 километра. В резултат на сблъсъка се е формирал двоен кратер с диаметър от над 400 километра, което е доста повече от предишният рекордьор  - 300-километровият кратер Вредефорт на територията на ЮАР. Релефът на мястото на сблъсъкът се е променил и кратерът визуално не може да се забележи, дори и със съвременните средства за наблюдение от космоса.

За момента обаче учените нямат обяснение, защо в историята на развитието на живота на Земята липсват следи от последствията на подобна катастрофа. Гликъсн и колегите му предполагат, че последващи разкопки и уточняване на датировката може да доведат до откриване на следи от измиране на животински видове, които да са косвено доказателство за грандиозният сблъсък.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...