29 април 2021 г.


Ако си представяме молекулите като групи от „слепени“ топчета – атомите, то между тях ще има само празно пространство. В интерес на истината, обаче, във водата молекулите са разположени достатъчно близко една до друга, така че между тях почти не остава място.

Твърдото топче, обаче, е много груб модел за аналог на атома. В действителност, атомът е ядро, обгърнато от размита електронна обвивка. И точно взаимодействието на електронните обвивки удържа атомите в молекулите, като не позволява на молекулите да проникват една в друга и едновременно предотвратява разкъсването им една от друга.

Така че в течната вода няма никакво място „между“ молекулите – цялото пространство е заето от взаимно пресичащите и преплитащи се електронни обвивки на атоми.Казано по друг начин, между молекулите вода се намират електронните обвивки на атомите, от които са изградени самите молекули.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...