18 ноември 2015 г.

Изследователи от Университета на Източна Англия са провели серия анкети и тестове, за да проверят доколко честни са гражданите на 15 държави. Експериментът е проведен посредством онлайн анкета, в която участват 1500 души от 15 държави: Бразилия, Китай, Гърция, Япония, Русия, Швейцария, Турция, САЩ, Аржентина, Дания, Великобритания, Индия, Португалия, Южна Африка и Южна Корея.

По време на първия тест анкетираните трябва да хвърлят монета и да кажат с коя страна нагоре е паднала монетата. Предупреждавани са, че ако се падне ези, ще получат 3 или 5 долара. Ако участниците от дадена националност в повече от половината от случаите кажат, че се е паднало ези, изследователите смятат, че анкетираният мами и това носи “черна точка” на страната му по отношение честността на гражданите си.

Вторият експеримент подлага участниците на музикална викторина. Но има и условие – без никакви странични източници на помощ. Ако някой успее да отговори без грешка на тестовите въпроси, получава парична награда. Три от въпросите обаче са много трудни и за да отговори правилно на тях, човек трябва да е много добър специалист в областта на музиката. За измамници са смятани онези участници, които и на трите специални въпроса успеят да отговорят правилно – въпросите са така съставени, че само свръх експерт би се справил без да мами и да ползва източник на помощна информация

Резултатите от тестовете показват, че нивото на нечестност е много променливо в различните страни, като има разлики и в нивата, показани в двата теста. Например, в теста с монетата са излъгали 3,4 % от британците срещу 70% от китайците. Най-честни в музикалната анкета, според учените, са японците, а най-нечестно са подходили турците.

Топ 5 на най-честните хора по държави в теста с монетата изглежда така: Великобритания, Южна Африка, Португалия, Гърция и Швейцария.
В топ 5 на музикалната викторина са Япония, Великобритания, САЩ, Дания и Швейцария.

Между другото, участниците са питани и какво мислят за честността на сънародниците си. Отговорите показват, че преобладаващо хората смятат сънародниците си за по-нечестни, отколкото всъщност са. И още – всички почти са убедени, че чужденците са по-честни от сънародниците.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...