27 юни 2015 г.

Пътят на мълниите, раздиращи небесата по време на буря, е непредсказуем. Учените обаче са сигурни, че ще дойде ден, когато не само ще могат да предсказват поведението на мълниите, но дори и да ги управляват. Днес вече физиците са се научили да направляват с помощта на лазерни лъчи разряда между два електрода.

Хората отдавна са създали устройства, които да отвеждат зарядите на мълниите от сгради и съоръжения, но все още не могат да предскажат къде ще удари светкавицата. Тъй като мълниите по същество са електрически дъгови разряди с огромна мощност, учените използват за изучаването им умалени модели в лабораторни условия, с които създават разряди между два електрода. Екип физици, ръководен от професор Роберто Морандоти от Националния научно-изследователски института — подразделение на  Университета в Квебек (Канада) са се научили да управляват движението на разрядите и дори да ги пренасочват така, че да заобикалят препятствия. Управлението се извършва с лазерни лъчи.

Електрическите дъги се използват отдавна в двигателите с вътрешно горене, системите за контрол на замърсяване на въздуха, в осветителните тела. Ако се научим да управляваме движението на разрядите, сферата на приложение може да се разшири още. Затова и учените работят в тази посока.

С помощта на лазерни източници на светлина те успяват да накарат електрическите дъги да се движат по права линия или по параболична траектория. По време на експеримента изследователите са се научили да използват лазери с различна форма, за да въздействат на дъгите, а при съчетаването на различни лазери и да постигнат S-образна или дори – на теория -  каквато и да е друга траектория на разряда.

Екипът на професор Морандоти освен това проверява, какво се случва, ако на пътя на лазерен лъч, насочващ разряд, се появи препятствие. Учените установяват, че лъчът, преминавайки през преградата, се възстановява, а електрическият разряд, управляван от този лъч, “прескача” през обекта и след това се връща на зададената от лазера траектория.

По думите на физиците, за да се насочи по зададена траектория електрическа дъга с дължина само от няколко сантиметра, са им били нужни много мощни лазери. Въпреки това, учените са уверени, че разработките им ще доведат до създаването на средство, с което да се управляват по-големи дъги и мълнии.

По-рано американски учени съобщиха, че в скоро време ще са в състояние да предизвикват полярно сияние и светкавици в коя да е точка в атмосферата. Това те ще се опитат да направят с помощта на изведен в орбита ускорител на елементарни частици.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...