Random Post

22 януари 2020 г.
Римляните в античността са били наясно с методите на китайската медицина

В Анседония, в централната част на Италия, преди няколко години е открито погребение на жена, живяла в края на I – началото на II век. Ко...

Прочетете още>>
Човекът е: наполовина – прах, наполовина – бог. Лорд Джордж Байрон

Д жордж Гордън Байрон (по-късно Джордж Гордън Ноуъл, VI барон Байрон) се ражда на 22 януари 1788 година в Лондон. Детството му преминав...

Прочетете още>>
Който знае малко, е много подозрителен. Сър Френсис Бейкън

О сновоположникът на английския материализъм и методологията в естествените науки Френсис Бейкън се ражда в Лондон на 22 януари 1561 год...

Прочетете още>>
Швейцарската гвардия на Светия престол

T е са с пъстри униформи. И изобщо не приличат на смешници, макар и да носят ярки цветове. Те са Швейцарската гвардия на Понтифекса ...

Прочетете още>>

Може да ви е интересно...