30 март 2020 г.

Датата 30 март е от особено значение за психологията. На този ден през 1896 година светът за пръв път научава за “психоанализа”. В публикуваният на тази дата в Париж четвърти том на списание “Revue Neurologique” на осем страници е отпечатана статия под заглавие “Наследственост и етиология на неврозите”. Автор на публикацията е никому неизвестният (все още) психиатър от Виена Зигмунд Фройд.

Жан-Мартен Шарко
Броят на “Revue Neurologique” е посветен на починалия три години по-рано известен френски невропатолог Жан-Мартен Шарко, който по онова време е много известен сред широката публика с препоръката си, да се приема душ като средство за успокоение и овладяване на неврозите. В неговата клиника Фройд работи като стажант през 1885-86 година и възгледите на Шарко до голяма степен повлияват вижданията на бъдещият гений на психологията.

В първите трудове на Фройд психоанализа присъства само като контури на теорията; появяват се като базови постулатите за определящата роля на подсъзнанието и сексуалното начало върху психиката на човек. В началото редица от авторитетните медици на епохата категорично отхвърлят фройдизма и неговите идеи, но въпреки тях, с течение на времето, теорията започва да набира популярност.

За ключова дата в психоанализа се смята 24 юли 1895 година, когато на Фройд сънува нещо, след което достига до извода, че сънищата ни имат много дълбок смисъл и са символични съобщения от областта на подсъзнанието ни, и като такива са подходящи за анализиране и тълкуване. По-късно това схващане намира израз в използвания от Фройд метод на свободните асоциации.
Заглавната страница на статията на Фройд от том IV на списание "Revue Neurobilogique" - 30 март 1896 г.

Научният свят напълно игнорира и отхвърля това направление чак до 1910 година, когато психоанализа получава подкрепа от страна на психиатъра Карл Гюстав Юнг. През първата половина на ХХ век от “класическия фройдизъм” се раждат много нови направления – на Карл Юнг, на Алфред Адлер, Ерих Фром и т.н., които в една или друга степен оспорват различни постулати, дело на Зигмунд Фройд.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...