16 януари 2016 г.

Фрагмент от преоткритият пергамент
Най-старият египетски пергамент (свитък, изготвен от животинска кожа), датиращ отпреди около 4000 години, е “преоткрит” в Египетския музей в Кайро. Повторната му поява на бял свят става, след като го изваждат от стар складов сандък, в който е събирал прах през последните 70 години. Безценният експонат е с текстове, описващи свръхестествени същества и е по-стар от световно известният ръкопис на египетската Книга на мъртвите.

Discovery News съобщава, че манускриптът е с дължина 2,5 метра, което пък го прави и най-дългият папирус, откриван някога. На дължина надминава само с 5 см предишния “рекордьор” – предбрачен договор на древноегипетска двойка, с който се описват условията за издръжка на бъдещата съпруга и какви ще са последиците, ако те не бъдат изпълнени.
Уаел Шербини работи по реставрацията на пергамента
Пред Discovery News Уаел Шербини, белгийски египтолог, който преоткрива документа, казва: “Като се вземе предвид, че пергамента е изписан от двете страни, разполагаме с текст, надхвърлящ 5 метра на дължина. Това безспорно е най-дългият документ от Древен Египет”.

Древният текст е от времето на късното Старо царство и началото на Средното царство (2300 – 2000 г. пр.н.е.). Съдържа религиозни текстове, сред които и заклинания, произнасяни вероятно от жреци по време на ритуали. Има и илюстрации, описващи ритуали при погребални церемонии.

Пергаментът е украсен с висококачествени цветни рисунки на божества и свръхестествени същества. Рисунките са направени около 1000 години по-рано, отколкото известните илюстрации в Книгата на мъртвите – древноегипетски текст, в който са записани заклинанията и погребалните ритуали, целящи да помогнат на душата на умрелия да намери пътя към вечността.
Задната страна на Книга на мъртвите
Пред Discovery News Шербини казва още, че подобна илюстрирана композиция, каквато има на древния пергамент, е открита и в основите на саркофази от Средното царство, открити в некропола на Хермополис в Горен Египет. Те се отнасят към времето между 2055 и 1650 г. пр.н.е.
“Интересно е, че в манускрипта фигурите са още по-детайлно изрисувани, отколкото върху саркофазите в Хермополис и са по-богати като текст и рисунък”, подчертава Шербини.
Рисунките по пергамента са подобни на тези, открити върху саркофази от некропола на Хермополис (на снимката)
Текстът и илюстрациите от пергамента са от по-ранно време, отколкото илюстрациите, открити в Хермополис, което предполага, че са претърпели много промени и трансформации, преди да бъдат положени като декорации върху погребалните саркофази.

Пергаментите от Древен Египет са изключителна рядкост. Животинската кожа по-бързо остарява и документите се похабяват по-лесно, отколкото папирусовите документи. Сухият климат на Египет също е допринесъл за това, документите, изписани върху папирус, да са се запазили в по-добро състояние до наши дни. Пергаментите са смятани за по-престижен материал и са използва за записване предимно религиозни текстове или важни документи за държавата.
Реставрираният пергамент
Уаел Шарбини е трябвало да реставрира документа, събирайки отделните фрагменти, на които се е разпаднал с течение на времето. В момента ученият подготвя подробна публикация, в която ще опише разчитането на текста на най-древният за момента пергамент.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...