23 юни 2016 г.


Следите от геоложка активност, открити на повърхността на Плутон от сондата New Horizons, все повече говорят за това, че под неговата повърхност може да се крие течен воден океан. Това се казва в статия, публикувана в списанието Geophysical Research Letters.

„Нашият компютърен модел показва, че тази геология, следи от която откриваме на Плутон, може да се появи само в резултат на фазови промени в структурата на водния лед в неговите недра – за повята на всички негови форми не са необходими нито приливни сили, нито екзотични материали. Ако Плутон в момента се разширява, това означава, че в неговите недра съществува океан. Вероятно, подобни океани често се срещат в световете в пояса на Койпер и луните на екзопланетите“, заяви Еми Бар от Института за изучаване на планетите в Тусон.


Бар и нейните колеги от института и университета Браун са достигнали до този извод, изучавайки данните, събрани от сондата New Horizons по време на полета и край Плутон през юли миналата година. Те са се интересували от механизма, който се осъществил в недрата на планетата джудже и е довел до всички геоложки процеси, следи от които личат на снимките, направено от апарата на NASA.

Учените обясняват, че подобно явления се наблюдават на луните на Сатурн и Юпитер, но там те са породени от мощни приливни вълни, разтягащи и свиващи недрата на спътниците на тези планети гиганти в резултат на тяхното гравитационно взаимодействие с „големия брат“. Плутон няма такива съседи, което е накарало учените да са замислят над това как неговите недра остават „живи“ от геоложка гледна точка.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...