23 май 2020 г.

В Росхулт, Швеция, в семейството на селския пастор на 23 май 1707 година се ражда момче. Кръщават го Карл Линей. Още от малък Карл започва да се увлича от естествената история и по-конкретно – ботаниката. През 1727 година Линей постъпва в Лундския университет, а на следващата година се премества в университета в Упсала, където преподаването на медицина и ботаника е на по-високо ниво.

След като с успех завършва образованието си, Карл Линей започва сам да преподава и се посвещава на научната работа. По това време започва да се занимава и с въпросите за класификацията на растенията. През 1735 година Карл Линей заминава за Университета в Хардервейк в Холандия, където продължава кариерата му. Скоро е удостоен с докторска степен по медицина.

Родната къща на Карл Линей
От 1738 година започва медицинска практика в Стокхолм. Участва в създаването на Шведската академия на науките и от 1739 до 1741 година е неин първи президент. Едновременно с това става и шеф на катедра в университета в Упсала, където преподава медицина и естествознание. Благодарение на усилията му, естествените науки стават по-широко застъпени в системата на университетското образование.Разработките му по ботаника и най-вече “Genera Plantarum” (“Родове на растенията”) са залегнали в основата на съвременната система за систематизиране на растенията (таксономията). В Genera Plantarum Линей описва и използва нова система за класификация, която значително опростява определянето на организмите. Макар тази класификация да е донякъде изкуствена, тя е толкова по-удобна в сравнение с всички съществуващи към онзи момент, че съвсем скоро получава общото одобрение и признание.

Правилата на класификацията му са просто и ясно формулирани, затова изглеждат и като “природен закон”. Още по-смел е трудът му „Systema Naturae“ (“Природна система”). Първото ѝ издание е опит да се разпределят и класифицират всички творения на природата – животни, растения, минерали. Системата ги разпределя в класове, семейства, родове и видове и се опитва да установи правилата за идентификацията им.

Поправените и допълнени издания на този трактат излизат в 12 издания още докато е жив Карл Линей; след смъртта му търпят още няколко преиздавания. През 1753 година Карл Линей завършва големият си труд Species plantarum (“Видове растения”). В него са включени бинарни описания и названията  на всички видове растения, които стават основа за съвременната номенклатура в ботаниката.

Карл Линей почива на 10 януари 1778 година в Упсала, Швеция.


-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...