3 октомври 2016 г.

Около 55% от германците, 54% от американците и 52% от британците са сигурни, че някъде във Вселената (освен на Земята) съществува живот. Данните са получени по време на изследване, проведено от маркетинговата компания YouGov.

Идеята, че не сме сами във Вселената се подкрепя повече от мъжете, отколкото от жените. Само 12% от германците, 22% от американците и 20% от британците не вярват в съществуването на извънземни.

Още нещо характерно – най-внимателни в преценката си, дали си струва да се търси връзка с извънземни цивилизации, са поданиците на британската корона. За контакт с извънземни разумни същества се изказват 54% от мъжете и 40% от жените.

Онези, които са отговорили, че вярват в съществуването на извънземни, са помолени да споделят своята гледна точка по въпроса, защо до момента не сме успели да осъществим контакт с тях. От всички участвали 58% отговарят, че вероятно това се дължи на прекомерно огромните разстояния, които отделят нашата цивилизация от други разумни същества във всемира. А 57% от участвалите са сигурни, че не можем да се свържем с извънземните само заради несъвършенството на технологиите, с които разполагаме в момента.

24% от анкетираните смятат, че разумни същества във Вселената са наясно с нашето съществуване, но засега не намират за необходимо да установяват контакт. А 17% са привърженици на тезата, че вече сме осъществили такъв контакт, но правителствата на различни страни по света крият това от масовата публика.

Припомняме, че до момента астрономите са открили около 900 планети извън пределите на Слънчевата система. Наричат се екзопланети. Освен това, учените разполагат с данни за още поне 3000 екзопланети, чието съществуване предстои да бъде доказано или отхвърлено. А според изчисленията броят на планетите, на които има условие за развитие на живот във Вселената е… невъобразимо огромен.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...