3 октомври 2016 г.

Всеки е наясно с пагубните ефекти от радиоактивните излъчвания за живите организми, в това число и за човек. Неуловима за сетивата ни, радиацията може да превърне огромни градове в необитаеми пустини за стотици (и дори хиляди) години.

Някога задавали ли сте си въпроса, как точно изглежда радиоактивното излъчване?

За да задоволят любопитството ни (а вероятно и своето), от екипа на CloudyLabs са създали експериментална постановка и са заснели видео, на което може да се види онагледено радиоактивното излъчване от малък къс уранова руда.

Урановата проба е поставена в херметичен контейнер със стъклена стена. Залятa е с алкохол в течна фаза, а цялата експериментална камера е охладена до -40°C . Това ни позволява да наблюдаваме процеса на разпад на урана и радиоактивното излъчване, с което се съпровожда процеса.

От CloudyLabs обясняват какво точно наблюдаваме: “Повечето от изпареният алкохол кондензира на повърхността на стъклото, образувайки тънък слой мъгла. Известна част обаче все пак остава в изпарено състояние над студения кондензат. Така се създава слой от нестабилни пари, които могат да кондензират във всеки един момент. Когато заредена частица премине през тези пари, може да избие електрон от молекулите на газа, образувайки по този начин йони. Това кара нестабилните алкохолни пари да кондензират около йонизираните атоми. Този цикъл се повтаря с преместване на йонизацията по пътя на радиоактивната частица. Така виждаме следата от кондензиращи алкохолни атоми, оставяна след преминаването на заредените частици”.

Цялото видео може да изгледате по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...