17 май 2018 г.


Археолози съобщават, че са открили два нови коридора, част от римски храм, посветен на Митра. 1700-годишния храм е разкрит по време на разкопки в руините на замъка Зерзеван, намиращ се в югоизточната турска провинция Диарбекир.

Ръководител на работите на терен е Айтач Кошкун от факултета по археология към университета Дикле. По думите му, откритите два нови коридора са използвани като подземни входове към храма на Митра. „Ритуалите в култа към Митра са извършвани в пълна тайна и само хора, отговарящи на определени критерии са посвещавани в тайнствата на тази религия“, отбелязва Кошкун.

Според думите му, съвсем скоро замъкът Зерзеван ще се превърне в притегателно място за туристите. Ученият очаква, че са си поставили за цел да привлекат около 600 000 души годишно да посетят руините на замъка, като за посещаващите провинция Диарбекир е поставена целево отметката от 1 милион туристи годишно.


Последователите на Митра са били затворени общности. Ритуалите и организацията им изобщо са се пазели в пълна тайна, за да не изтича по никакъв начин информация към непосветени външни лица. „Обикновено храмовете им са изграждани под земята. В източната част на храма в Зерзеван има три ниши. Те са прецизно издълбани в скалната стена. Пред тях се намират два водни басейна. Смятаме, че в церемониите по почитане на Митра, водата е заемала централна роля. В ритуалите, провеждани в храма в Зарзеван, са можели да участват едновременно около 40 души“, обяснява Кошкун.


С пристигането на християнството религиозният култ към Митра започва да губи значимостта си. Наскоро откритият храм в замъка Зерзеван датира от времето, когато митраизмът преживява своя най-голям разцвет.

Замъкът Зерзеван се намира на трасето на древния път, използван най-вече за придвижване на войски между Амида и Дара. Построен е на каменист хълм, извисяващ се на 124 метра над околния терен. От крепостта може да се наблюдава цялата долина наоколо и да се контролира огромен район, през който минава и древен търговски маршрут. Някогашният замък е представлявал стратегически римски граничен гарнизон и не веднъж е ставал свидетел на сблъсъците между римските легиони и армиите на Сасанидската империя.


Първото селище на това място е наричано „Самачи“ и въпреки че не е сигурно, кога точно е построено, учените са на мнение, че разкопките ще им дадат нужната информация за точна датировка. Стените крепостта са ремонтирани по време на управлението на императорите Анастасий I (491-518 г.) и Юстиниан I Велики (527-565 г.) Някои части от самия замък също са основно реконструирани по това време.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...