16 май 2018 г.

Живеем във времена, когато все по-често се говори за необходимостта да се откажем от използването на въглища, нефт и природен газ за задоволяване на енергийните потребности на цивилизацията, и да ги заменим с технологии за добив на енергия от възобновяеми източници. Обаче е много сложно да си представим нагледно ползите и вредите, които би имало едно такова решение в глобален мащаб.

Британска финансова компания, която се е специализирала в “сравнителните услуги”, чрез сайта Go Compare, показва няколко карти, които са съставени на база данните за това, коя държава на кои енергийни източници разчита най-вече. В съставянето на нагледните карти са използвани данни за производството на енергия от източници като изкопаемите горива (въглища, петрол и газ), възобновяеми източници и атомна енергетика.
Ако светът се откаже от използването на изкопаеми горива за добива на енергия
Например, може да видите, че страните от Средния Изток като Саудитска Арабия, Йемен, Оман и Йордания, разчитат единствено и изцяло на изкопаемите горива за добива на енергия. Държави като Бразилия и Норвегия пък са с много висок процент на добив на електроенергия от възобновяеми източници. Франция и Южна Корея се открояват и в трите карти по-долу, защото в тези държави 74 % и 72 %, съответно от добитата електроенергия се произвежда от атомни електроцентрали.3/4 от енергията във Франция и Южна Корея се произвежда от атомни електроцентрали
Най-добре е да разгледате сами интерактивните карти на сайта Go Compare, където е налична и доста обширна базова информация за всяка от държавите по света по отношение на това, на какви енергийни източници разчита.
Малко са все още държавите в света, които произвеждат електроенергията си предимно от възобновяеми източници

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...