17 април 2018 г.


В древен град на мъртвите в Нубия, намиращ се насред суровата пустиня в Северен Судан, археолози са попаднали на нови артефакти. Находката е от множество таблички и стели с изписани текстове на един от най-старите и все още загадъчен писмен език от Африка. Учените се надяват, че надписите ще им предоставят не един и два щриха за живота на представителите на древната африканска култура.

Артефактите са открити в огромния древен некропол в Судан, известен като Седеинга. Той е добре познат заради групата от малки пирамиди, както и с руините на древен египетски храм, посветен на царица Тий. Могъщата и властна съпруга на Аменхотеп III, тя успява да се издигне и наравно със съпруга си да управлява царството по време на разцвета му между 1386 и 1349 г. пр.н.е. Тя е и баба на фараона Тутанкамон.


Аменхотеп III почита Тий, като построява храм в Седеинга, където царицата е почитана като превъплъщение на богинята Хатор. Като закрилница на радостта, женствеността, любовта и плодородието, Хатор е популярно и обичано божество, а многото изображения в храма на Тий, показват царицата с рога и слънчев диск, които най-често са свързвани с образа на богинята.

Мястото е използвано за погребение на мъртвите в продължение на стотици години. Там са изградени най-малко 80 пирамиди и 100 гробници. Повечето от тях датират от периода межди 600 и 300 г. пр.н.е., когато некрополът попада в териториите под контрола на царствата Напата и Мерео – цивилизация, която съчетава местната традиция и идеология с тези на древните египтяни; влиянията и до днес са ясно видими.Двете царства заедно са познати и са споменавани от египтяните като царството Куш. Но документалните сведения за тази цивилизация са малко, и все пак е известно, че са ползвали изчезналия мероитски език, който се смята и за един от най-старите езици в Африка със своя собствена писмена система.По-правилно е езикът да се нарича кушитски – по името на царството Куш – този език се е ползвал още през 2000 г. пр.н.е. и изчезва някъде около 550 г. пр.н.е. Но дори и фактът, че е използван през толкова голям период от време, за него днес се знае изключително малко, най-вече заради още по-малкото оцелели текстове. Това прави находката от новите таблици и стели с надписи особено ценна, за да може да се разбере повече за Куш и кушитския език.Но това не е всичко интересно, открито в последно време от археолозите. Върху една от колоните са намерили и изображение на богинята Маат, за която се знае, че е олицетворение на баланса, реда, хармонията и законността. Изображението датира от II век пр.н.е. и към момента това е най-ранното изображение на богинята, включващо характерни африкански черти в образа ѝ.

Разкопките продължават, затова експертите се надяват, че в скоро време ще могат да се похвалят с нови, по-впечатляващи находки.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...