7 април 2018 г.


През летните месеци милиони се сдобиват с тен, докато си почиват под парещите лъчи на слънцето. Някои се шегуват, че и на лунна светлина може да се хване тен. Но шегата им е по-скоро истина. Всъщност, има един нюанс.

Може ли наистина лунната светлина да топли?
Светлината, която пристига от Луната, си е с все същата природа - поток от фотони, тоест кванти на електромагнитна енергия. При поглъщането им, фотоните отдават енергията си, предизвиквайки нагряване.

На това се базира работата на болометъра - прибор, чрез който се определя интензитета на излъчване едновременно във всички дължини на вълните по предизвиквания топлинен ефект.

Нягряването от Луната, въпреки че е много слабо, може да бъде измерено. Видимата светлина от Луната е около 400 000 пъти по-слаба от тази на Слънцето. Почти такова е и съотношението на топлинното въздействие на двете небесни тела.

Отговорът, дали лунната светлина топли, е: да, макар и относително много слабо спрямо субективните ни възприятия.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...