18 октомври 2016 г.

Две кухини с неясно предназначение може да се окажат както тайници към гробницата на фараона, така и гигантски дефекти в полагането на каменните блокове. 

Учени от Египет и Франция съобщават, че са открили две загадъчни кухини в различни ъгли на Хеопсовата пирамида. Възможно е между тях да има и коридор, който да ги свързва. Доста археолози обаче изразяват съмненията си по повод значимостта на новата находка.

Изследователите предполагат за наличието на кухини още през ноември 2015 година, когато проучват пирамидата с помощта на инфрачервени сензори. Но истински надеждни данни по този повод може да се получат само чрез по-детайлно сканиране на пирамидата. Учените се спират на метода на мюонната томография.


Мюоните са с маса 207 пъти по-голяма, отколкото на електроните, макар и да са много подобни на тях. В земни условия тези частици се раждат, когато космически лъчения срещнат атомите на газовете в горните слоеве на атмосферата ни. Възникналите мюони почти веднага се разпадат - съществуването им е от порядъка на 2,2 микросекунди. Това не би им позволило да достигнат до повърхността на планетата, ако не се движеха със скорост близка до светлинната. Така те успяват да преодолеят за този кратък отрязък от време огромното разстояние до земната повърхност.

Идеята за мюонна томография на пирамидата се състои в това, че там, където има кухини в градежа, ще се наблюдава преминаването на по-мощен поток от зародили се в атмосферата мюони, отколкото потоците, преминаващи през базалтовите блокове, от които е построена пирамидата. Подобни сканирания периодично се правят още от 60-те години на ХХ век, но от тогава досега чувствителността на оборудването за регистриране на мюони значително се е повишила.


Изследователите твърдят, че сигналите, които са регистрирали и по които съдят за наличието на двете кухини, са статистически на 99,999 процента достоверни. Засечените "помещения" са с площ не по-малка от няколко квадратни метра и се намират на височина около 100 метра от основата на пирамидата.

Едновременно с това редица археолози се съмняват в значимостта на "откритието". Те отбелязват, че технологията за строеж на пирамидата от базалтови блокове е могла да доведе до формирането в нея на технологични празнини. Тоест, откритите кухини може да са не "тайни стаи", а обикновени дефекти, характерни за градежите с големи каменни блокове.

Пирамидата на Хеопс е строена през XXVI век пр.н.е. като погребално съоръжение за фараона Хуфу (по-известен като Хеопс). Хилядолетия тя остава най-високата постройка на планетата. Но и до днес вътрешната структура на градежа остава недокрай изяснена.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...