18 октомври 2016 г.

Карл Пинска от Норвежкия университет по естествени и технически науки (NTNU) решава да разгледа в докторската си дисертация въпросът, дали дължината на показалеца и безименния пръст действително насочват към способностите на човек в такива направления като спорт, математика и т.н.

Дължината на пръстите се влияе от нивата на тестостерон у майката по време на развитието на плода: колкото по-високи са нивата, толкова по-дълъг е безименният пръст, сравнен с показалеца. Смята се, че хората с такава пропорция, при която безименният пръст е сравнително по-дълъг спрямо показалеца, притежават добро пространствено мислене, математически заложби и талант за някои спортове.

В изследването на Карл Пинска участват 42 жени с различни нива на тестостерон, на които е предложено да решат различни тестови задачи. Разбира се, на всички участнички в тестовете е измерена дължината на пръстите. Експериментът потвърждава, че относително по-късият показалец свидетелства за по-високи нива на тестостерон дори в зряла възраст. А по-високото ниво на тестсостерона способства за развитието на физическите способности на човек. Ученият установява още, че е налице връзка между добрите математически способности и по-доброто пространствено мислене.

Ниските нива на тестостерон от своя страна се асоциират с по-добри филологически способности и с добра памет в запомнянето на текстова информация. Ученият смята още, че по-високите нива на тестостерон в периода на вътреутробното развитие на плода може да се свързват с риска от развитие на Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, аутизъм и синдром на Турет - генетично заболяване на централната нервна система, за което са характерни множество моторни тикове. Заболяванията са по-често срещани при мъжете. А ниските нива на тестостерон са рискови за развитието на депресии и тревожни разстройства, които пък са по-често срещани при жените.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...