9 септември 2016 г.


В Баксански район на Кабардино-Балкария, недалеч от село Заюково, се намира дрвен некропол, в който са открити хиляди уникални артефакти и много останки от хора. Скорошни изследвания са довели до ново откритие: учените се натъкват на черепи с необичайна форма.

Некрополът край Заюково е известен на науката още от 20-те години на миналия век. Специалистите го квалифицират като паметник, принадлежащ към кобанската култура - археологична култура в Кавказ от периода на бронзовата (XIII/XII — IV век пр.н.е.) и желязната епоха (VII — III век пр.н.е.). По време на разкопките, провеждани край Заюково в продължение на много десетилетия, са открити множество отделни некрополни комплекси с човешки останки, както и хиляди артефакти, фрагменти от древни катакомби, останки от амфитеатър и други постройки.

Мястото е привлекателно не само за специалистите по история и археология, но и за иманярите. Точно те, според съобщение на ТАСС, през 2011 година откриват четиристотин метров комплекс, който учените после наричат "Трети Заюковски некропол". За да се предотврати разграбването му, държавата поема охраната му. От 2014 година всяко лято се провеждат археологични разкопки. Въпреки че иманярите доста са навредили на некропола, дори това, което е останало след тях може да даде нови данни за културата и историята на народите, обитавали в древността тази част на Северен Кавказ.

По съобщение на председателя на Руското географско общество Виктор Котляров, в Трети Заюковски некропол археолозите са открили два черепа с удължена форма. Единият не се е запазил много добре и идентификацията му все още продължава. Другият е запазен в достатъчна степен, за да може учените да определят, че е принадлежал на 16-годишното момиче.

Погребенията се отнасят към III—IV век и са извършени от номадско племе, принадлежащо към сарматите. За тази народност е характерна практиката да пристягат черепите на новородените посредством кожени ленти. Така черепът на растящото дете се е деформирал, придавайки му издължена форма. Не е ясна точната причина за тази "варварска" практика. Учените спорят около две хипотези: удължените черепи са служели за лесна идентификация кой е "свой" и кой не е; втората версия е, че практиката е продиктувана от някакви естетически критерии.

Виктор Котляров припомня, че на територията на Кабардино-Балкария вече са откривани удължени черепи - най-вече в района на Баксанското дефиле. Недалеч от Заюково, в района на селцето Кенделен, първите "дългоглави" черепи са открити още през 2014 година, но тези останки са много повредени.

Находките от новите некрополи дават на учените много материал за изследвания. В черепа на младите хора са открити поставени кости и други предмети. Според Котляров, това вероятно е практика с накякъв "сакрален смисъл": например, чрез манипулацията по черепа може би древните са смятали, че човек се сдобива с възможността "да вижда и знае онова, което не е дадено да научат събратята му от племето".


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...