10 септември 2015 г.

Учените предположили, че на ниво популация, пътуванията на хората може да се подчиняват на статистически значими закономерности. Съвременните технологии им позволяват да проверят хипотезата си.

Според начина на придвижване хората се разделят на два основни вида: “откриватели”, които всеки път избират нови маршрути и “консерватори”, предпочитащи старите, вече утъпкани пътеки. До този извод е достигнал международен екип от изследователи.

Специалистите анализират данните от анонимен масив от данни, състоящ се от 67 000 записа на телефонни позвънявания на физически лица за период от три месеца. След това сравняват получените резултати с GPS-отбелязванията на около 46 000 автомобила, преминали през Централна Италия за период от един месец.

Учените установяват, че докато някои хора винаги пътешестват по един и същ маршрут, поведението на други всеки път е непредвидимо. “Двата модела са много ясно различими и всеки индивид принадлежи строго към едната или другата група”, обяснява един от авторите на изследването физикът Албърт-Ласло Барабаши от Централно европейския университет в Унгария.

Изследователите смятат, че подобни проучвания ще са полезни в области като общественото здравеопазване например, защото ще помагат в ограничаване на разпространението на заразни болести и епидемии.
Благодарение на проведения анализ е установено, че “откривателите” – избиращите всеки път различни маршрути за пътешествия – са до голяма степен отговорни за разпространяването на инфекциозни болести.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...