22 април 2015 г.

Китайска зеленушка (лат. Chloris sinica) храни малките си. При тези птици за изхранването на пилетата се грижат и двамата родители, които се редуват да им носят в човките си насекоми и семена. Пиленцата се излюпват голи и слепи, но бързо израстват и на 13-14 ден напускат гнездото.

Самките започват да строят гнездата през пролетта, веднага, след като си намерят партньор. Мътенето на яйцата продължава 14 дни, през които мъжкият изпълнява съвестно задълженията си да храни бъдещата майка, която не напуска гнездото.

Името на птичката идва от маслинено-жълтата ѝ окраска. Орнитолозите причисляват тези пернати към разред Чинкови от семейството на Врабчоподобните птици. Има няколко вида зеленушки. Китайската зеленушка се среща само в Азия – в източен Китай, Корея, Япония и в някои части на Русия.
Тялото на птицата е дълго около 14 сантиметра. А теглото й е два пъти по-малко от теглото на обикновено кокошо яйце – само 20-25 грама.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...