2 август 2018 г.


Екип астрофизици, ръководен от двама професори в Университета във Виланова са определили точните характеристики на Полярната звезда. Дълго време основни параметри на наричаната сред народа „северна звезда“ остават неуточнени. Досега експертите определяха в твърде широк диапазон разстоянието от Земята до Полярната звезда (оценките варират между 322 и 520 светлинни години), а това от своя страна прави сложно да се определят и други характеристики на светилото. С помощта на последните, прецизни измервания, извършени от проекта Gaia на Европейската Космическа Агенция (ESA) (дистанцията е определена на 447 +/- 1,6 светлинни години), екипът е успял да изчисли радиуса, естествената яркост, възрастта и масата на Полярната звезда.

Полярната звезда е най-близката до нас класическа Цефеида – един от редките и много важни класове от гигантски, ярки и пулсиращи звезди. Съотношението между естествената яркост (светимостта) и периода на пулсации дават възможност Цефеидите да се използват като „стандартни еталони“, по които да се определят разстоянията до близки и далечни галактики.

„Съществуващата преди време голяма несигурност по отношение на дистанцията до Полярната звезда се явяваше реална пречка за установяване на точните характеристики на най-близката до нас Цефеида. Мисията Gaia измери това разстояние с точност, която може да се разминава с реалната максимум с до половин процент. Обработването на изчисленията за другите характеристики с толкова точни данни за дистанцията, открива нови методи за изследване на структурата и еволюцията на Полярната звезда и другите Цефеиди“, обяснява Едуард Гуинан - професор по астрофизика и астрономия.В екипа, освен проф. Гуинан, влизат още доцент Скот Енгъл от катедрата по астрономия в Университета във Виланова, както и Петър Харманек от Института по астрономия в Карловия Университет в Прага. Учените са публикували данните от изследването си в Research Notes of The American Astronomical Society. В статията, озаглавена "Toward Ending the Polaris Parallax Debate: A Precise Distance to Our Nearest Cepheid from Gaia DR2", учените твърдят, че пробивът в определянето на дистанцията до Полярната звезда „ще послужи не само за последващо проучване на звездата, но е и важна стъпка за определяне пулсациите, еволюцията и структурата на Цефеидите“.

„Изследването ни на Полярната звезда допринася за по-ясното разбиране на класа на променливите Цефеиди. Това са фундаментално важни звезди за определянето на разстоянията до галактиките и скоростта на разширяване на Вселената. Всички класически Цефеиди, с изключение само на няколко, са твърде далеч, за да можем да определим основните им физически характеристики с прецизността, с каквато можем вече да определим свойствата на Полярната звезда“, обяснява проф. Гуинан.

„Винаги е много вълнуващо, когато нови технологии или инструменти могат да помогната да се разреши дълго продължил спор“, добавя проф. Енгъл. „Цефеидите са толкова важни, че следва да се започне от тях, и най-вече – с Полярната звезда, която отдавна е обект на голям интерес. Определянето на дистанцията и свойствата на тази звезда с толкова голяма прецизност е забележително постижение, но не само за конкретната звезда; налице е чудесен пример за това, какви допълнителни изследвания могат да се очакват, когато разполагаме с настоящите (и бъдещи) данни, осигурени от мисията Gaia“.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...