22 май 2018 г.


Астрофизици, изучаващи процесите по формиране на нови звезди във Вселената, са съставили с помощта на космическия телескоп „Хъбъл“ каталог на 30 милиона светила. Едновременно са направили и няколко наистина впечатляващи снимки на едни от най-отдалечените кътчета в космоса.

Раждането на звездите е феномен, на който са посветени много от съвременните астрономични наблюдения. Астрофизиците все по-добре започват да разбират процесите, при които се формират звездите, както и как точно от облаците междузвезден прах и газ се получават огромните, загрети до невъобразими температури плазмени сфери. Наред с това се изяснява и как се изграждат и еволюират галактиките, а от това учените извличат информация, която им помага да предположат какво предстои да се случи в бъдеще с нашата галактика – Млечния път.

UGC 5340
Освен космическия телескоп, екипът астрофизици е включил в проекта и апарата LEGUS. Като използват функционалността на „Хъбъл“, която му позволява да регистрира излъчванията както във видимия спектър, така и в онези части от спектъра, недостъпни за човешкото око, учените са успели да създадат невероятно детайлни изображения на отдалечени кътчета от Вселената. В продължение на цяла година астрономите са работили с камерите на телескопа, за да изследват различни аспекти на най-близките до нас галактики, в това число и звездни купове, спираловидните „ръкави“ и дори отделни звезди.

NGC 4258
Астрофизиците са наблюдавали 50 галактики, отстоящи от Земята на дистанция между 11 и 58 милиона светлинни години. След това, данните от наблюденията са обединени с архивни и след налагането им (т.е., след съпоставянето на силата и яркостта на видимото излъчване), учените са създали подробен и много детайлен каталог на звездното небе. „Ултравиолетово излъчване е основният индикатор, показващ най-младите и най-горещи звезди, благодарение на който астрофизицте могат да изчислят възрастта на светилото и да проследят цялата история на звездата“, обяснява ръководителят на екипа изследователи, Даниела Калцети от Университета в Масачузетс.50-те галактики са избрани измежду 500 кандидати, а главен критерий при избора е масата, скоростта на формиране на звезди и изобилието на елементи, които са по-тежки от водорода и хелия. Особено внимание е отделено на галактиките-джуджета, където, въпреки малките им размери, все още протича активно образуване на звезди. В резултат, в каталога са включени повече от 30 000 000 звезди, които са най-малко пет пъти по-масивни от нашето Слънце. Възрастта на звездите в каталога варира от един милион до няколко милиарда години: най-младите звезди много ясно се открояват от останалите в ултравиолетовия спектър.

UGCA 281NGC 3627

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...