22 май 2018 г.

Кардиолози са установили, че мъжете, живеещи в полигамни бракове, сериозно рискуват да си докарат сърдечни проблеми. Не метафорично, а от чиста медицинска гледна точка. Сравнено с моногамните семейни мъже при полигамните съпрузи е 4 пъти по-висок риска от коронарна болест на сърцето.

Заключението е на медицински екип, провел изследването в Саудитска Арабия. Резултатите от него са представени от доктор Амин Даула пред Азиатския конгрес на кардиолозите, провел се в края на април в Абу Даби. В този регион полигамните бракове се смятат за норма, както от правна, така и от морална гледна точка; изповядващите исляма в Саудитска Арабия мъже имат право да са в брак с до четири жени едновременно.

Саудитските кардиолози са изследвали 687 мъже, потърсили помощ в кардиоклиники в страната и в ОАЕ. Средната възраст на мъжете е 59 години. 68% от тях са с по една жена, 19% - с две, 10% - с три, и 3% - четири съпруги. Повече от половината от всички участвали в наблюденията са били с високо кръвно налягане и диабет, и почти половината са страдали от сърдечно съдови заболявания. Повечето полигамни мъже са жители на провинциални селски райони и са по-възрастни от представителите на моногамните семейни мъже.Резултатите от изследването сочат, че мъжете, живеещи в брак с повече от една жена, са 4,6 пъти в по-рискова ситуация за деградация на коронарните артерии, а рискът за множествено намаляване на артериалната проводимост при тях е 2,6 пъти по-висок. На първо място това се обяснява със стреса: всяка от жените и децата от нея трябва да бъдат еднакво обезпечени на материално ниво, и да им се отделя еднакво внимание. С подобна задача не би могъл да се справи всеки, даже и да е здрав като бик.
В резултат на голямата порция отговорности и стреса от тях се стига до прекалено претоварване на сърцето.

Авторите на изследването подчертават обаче, че не бива цялата вина да се стоварва само на полигамните бракове. Не е изключено, вероятността да се разболее човек да е съвкупност и от други фактории, като генетични обременености, диета и атмосферата в семейството.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...