5 март 2018 г.


Съхраняваните в Британския музей мумии от Гебелейн са огромен материал за проучване. Един от най-интересните аспекти в тяхното проучване са татуировките по телата, които позволяват да се научи повече за живота на хората в Древен Египет.

През 1900 година Британският музей получава колекция от предмети и шест мумифицирани тела, които са наречени по името на мястото, където са открити – древноегипетския град Гебелейн. Мумиите датират от късния преддинастичен период на Египет. Въглеродната датировка сочи времето около 3400 г. пр.н.е. Всички тела са били погребани в позата на ембрион и мумифицирането им е протекло като естествен процес: изсушили са ги горещите пясъци, в които са погребани. Методът е масово ползван, преди да се развият технологиите за мумифициране.Учените са успели да установят пола на две от мумифицираните тела – едното на мъж, другото – на жена. Останалите четири засега остават с неопределена полова принадлежност. Мъжът приживе е бил с рижави коси. Убит е, когато е бил на възраст между 18 и 21 години. На гърба му е открита рана. С помощта на компютърна томография и инфрачервена спектроскопия учените са изследвали тъмните петна по кожата на мумията. Оказва се, че това са татуировки и не са повърхностни; слоят боя, който по състав наподобява сажди, навлиза дълбоко под кожата.

На рамото на мъжа са изобразени животни с рога – предполага се, че са див бик и гривест овен. На ръката на жената пък са установени татуировки под формата на линии и S-образни символи. Подобни рисунки се срещат по керамични съдове от преддинастичния период - времето, преди Египет да бъде обединен под единната власт на първия фараон (около 3100 г. пр.н.е.). Съдовете са използвани в религиозни церемонии. Вероятно е да са свързани и да показват високия статут и силата на човека, получил правото да ги татуира на тялото си.
Човек е започнал да нанася татуировки на тялото си от дълбока древност. На археологични обекти от неолитни стоянки са откривани статуетки, представящи татуирани хора, както и мастила и необходимите инструменти за нанасяне на татуировки. Досега за най-старите татуировки по човешко тяло се смятаха тези от мумифицираното тяло на „ледения човек“ Йоци – мъжът, живял преди около 5370−5100 години и загинал в Алпите.
Но за най-древно доказателство, че и жените са татуирали телата си, вече може да се смята татуировката на мумията от Гебеленското погребение.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...