6 март 2018 г.

При електролизата, под въздействието на електрически ток водата се разлага на двата си компонента - водород и кислород
Може ли да отговорите на въпроса, защо водата не гори, след като е съставена от водород и кислород? Водородът е сред най-опасните газове, когато става дума за горене. А кислородът е онзи компонент, без който няма горене.

И точно в това се крие отговора на въпроса, защо водата не гори. Защото водата е продукт на горенето на… водорода. Точно така, съединението на водорода с кислород е продукт на реакция, при която се отделя голямо количество енергия, която от своя страна предизвиква повишаване на температурата, а понякога се стига и до топлинен взрив.

Образувалата се вече вода е отдала топлината от изгарянето на водорода (свързването му с кислорода) и затова не може повече “да гори”.

Но ако за сметка на външен енергиен източник водата бъде разложена на водород и кислород (например, чрез електролиза), то двата газа отново може да се възпламеняват и взривяват.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...