13 септември 2017 г.

По време на разкопки през летния сезон, извършвани съвместно от експерти на Министерството на културата и спорта на Гърция и Британското училище в Атина (филиал на университета в Кеймбридж), е открита монументална микенска гробница. Тя е изсечена в скалите край Просилио, близо до Орхомен, Беотия в Централна Гърция.


Гробницата е получила каталожното означение Просилио 2. Експертите я оценяват като една от най-големите по рода си, откривани някога в Гърция. Изсеченият в скалите коридор (dromos), с дължина 20 метра, отвежда до монументална фасада с дълбочина от 5,40 метра. Зад фасадата, през порта (stomion), се попада в погребална камера с площ от 42 квадратни метра. Размерите на гробницата я поставят на 9-то място по големина сред откритите през последните 150 години в Гърция около 4000 микенски погребални съоръжения. Таванът на гробницата първоначално е бил оребрен и е с височина около 3,5 метра. С течение на времето обаче, и вероятно още в микенската епоха, таванът на гробницата е започнал да се руши, създавайки кавернообразен интериор със съществуваща височина от 6,5 метра. Разрушаването на покрива до известна степен е повредило погребението и интериорното обзавеждане в погребалната камера, но в същото време е способствало и да се запечата погребалния пласт. По протежение на четирите стени на камерата е изсечена скална маса, която е укрепена с добавянето на мазилка.


Гробницата е градена около средата на XIV век пр.н.е. Разкопките дават една от най-пълните в съвкупност представа за микенско погребално съоръжение от континентална Гърция. Наличието на само едно погребение с важни артефакти и находки в монументалната гробница, е рядко и необикновено откритие. Обичайно гробници от този тип се използват за повече погребения, което прави трудно да се намерят връзките между отделните артефакти с конкретните погребения. В случая с Просилио 2 обаче, откриването на самостоятелно погребение прави дефинитивно свързването на откритие в гробницата артефакти с погребаното лице.


На пода на Просилио 2 е открито погребение на мъж на възраст 40-50 години. Край него са открити множество предмети, чието проучване и консервиране тече и в момента. Сред артефактите има „консервирани“ глинени съдове с различна форма, чифт конски юзди, стрели, украшения, изработени от различни метали, гребени, каменен печат и пръстен с надпис. Откриването на това погребение и свързаните с него находки ще позволят на експертите да разберат по-добре погребалните практики в региона от микенския период.При първоначалните изследвания на артефактите е установен съзнателен подбор на предметите, свързани с погребания, които са ясно разграничими от предметите, използвани в процеса на подготовка на ритуалите около погребението. Както и в случая с откритото през 2015 година на Пилос погребение на „воин-грифон“, което датира от бронзовата епоха и е поне с един век по-старо от това в Просилио 2, наличието на множество украшения в погребението оспорва широко поддържаната до момента теория, че бижутата следва да се свързват най-вече с погребения на жени. Освен това, следва да се отбележи и фактът, че в новооткритата гробница са намерени само два оцветени съда, използвани обикновено за съхранение на ароматни масла, което е необичайно за погребенията от този период, в които богато присъства оцветената керамика.


Екипът, изследващ Просилио 2, смята, че гробницата е свързана с античния град Орхомен (или Орхоменос) в Беотия. Орхомен се намира на около 3,5 километра от мястото, където е гробницата Просилио 2. През XIV-XIII век пр.н.е. градът осъществява и след това владее контрола върху частично отводненото езеро Копаис, благодарение на което се сдобива със значителни по площ земеделски земи. За мощта на този полис красноречиво говори известната „гробница на Миний“, открита от Хайнрих Шлиман през XIX век, която по размери и изпълнение е сравнима само с толоса на Атрей в Микена. Разкритите при по-ранни разкопки артефакти и обекти в Орхомен също са доказателство за могъществото на града по време на микенската епоха. Вероятно погребаният в Просилио 2 е представител на обществения елит на големия микенски полис.


Петгодишният интердисциплинарен проект „Просилио“ се ръководи от д-р Александра Шарами, директор на отдела по антична Беотия и д-р Янис Галанакис, старши преподавател във факултета по класическа история към университета в Кеймбридж. В проекта участват и много експерти в различни области, студенти по археология и доброволци. Например, привлечените в работата студенти и доброволци са участвали в процеса на изкопаването и изнасянето на почти 75 кубически метра земни маси, отстранени при разкриването на прохода и погребалната камера на гробницата.

Експертите продължават с проучването и консервационните дейности на находките от Просилио 2.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...