13 септември 2017 г.

През XVII век една сицилианска монахиня пише писмо, в което твърди, че е обладана от Сатаната. След повече от 340 години учени най-после успяват да дешифрират посланието, записано от монахинята. За целта са използвали дешифрираща програма, работеща по разпределени изчисления в глобалната мрежа.

Писмото се предполага, че е написано от сестра Мария Крочифиса дела Концесион в манастира на Палма ди Монтечиаро; писала го е в ранните часове на 11 август 1676 година. На сутринта се събудила с пръски от мастило по ръцете и нощницата си и започнала да твърди, че през нощта е била обладана от дявола, който я принудил да напише посланието. По онова време подобни твърдения са приемани много сериозно. Но никой не успява да разгадае какво е посланието, защото писмото е изписано с странна, архаична азбука.


През вековете са правени многобройни опити да се дешифрира текста на писмото. През 60-те години на ХХ век манастирът, където е писано писмото, дори обявява едномесечна почивка за всеки, който успее да разчете посланието.

Сега писмото попада в Центъра за наука „Лудум“ в Катаня, които за да дешифрират текста използват възможностите на разпределеното изчисление, извършвано от компютри, включени в интернет.

„Знаехме за съществуването на софтуера, който предполагаме, че се използва от различни разузнавателни служби, за да разбиват шифри. Заредихме в базите на програмата символите от древногръцката, арабската, латинската азбуки и рунически писмена, като разчитахме да разкрием част от кодираните думи и да се убедим, дали е наистина дяволско послание“, обяснява Даниеле Абате, шеф на центъра „Лудум“, цитиран от The Times.

Досега вече са успели да преведат 15 реда от писмото. Работата до тук разкрива, че в писмото се говори за връзката между Бог, Сатаната и хората. Посланието гласи: „Бог мисли, че може да освободи смъртните. Тази система не работи за никого…Може би сега, Стикс е сигурен.“ Сатаната продължава с „наставленията“ и се опитва да убеди монахинята да изостави вярата си, като твърди, че Бог е просто човешка измислица и че Исус и Свети Дух са „мъртви тегоби“.


Все пак, остава въпросът, защо или  как монахинята е успяла да изпише това? Експертите се опитват да обяснят случката по следния начин: първо, изследователите имат основания да смятат, че жената е страдала от биполярно разстройство, което я прави лесно предразположена към халюцинации и заблуждения в мисленето. В същото време е била запозната с няколко езика и дълго време е изучавала лингвистика.

„Моята хипотеза е, че се касае за точна азбука, измислена от монахинята. Нещо повече: разработила е много прецизно системата си за писане, като е използвала познати ѝ символи. Всеки символ е добре обмислен и структуриран, има повтарящи се символи, което може да е както умишлено направено, така и несъзнателно. За поведението на монахинята може да се търси връзка и във факта, че стресът в живота в манастира е бил много съществен“, добавя Абате.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...