16 май 2017 г.


През 2015 година на вода е спуснат най-големия за момента пасажерски лайнер. Harmony of the Seas е с дължина от 362 метра, гази 9,32 метра, а водоизместимостта му е 120 000 тона. Възможно ли е презокеански лайнер да бъде изтласкан от пирса само с помощта на човешка сила - тласкайки го с ръце?

Отговорът на този въпрос става ясен още през XVIII век. Моряците по онова време установяват по чисто емпиричен път един ефект, който не позволява кораб да бъде изтласкан от пристана само на ръка.

Ефектът се състои в това, че в морето, дори и в най-тихите пристанища, винаги има слабо вълнение. Вълните, удрящи кораба откъм отдалечения от брега борд, го тласкат към пристана. Между пристана и кораба няма вълнение (просто мястото е прекалено малко), затова и не възниква обратно налягане, което да уравновеси тласкането откъм външния борд. В резултат на това, възниква ефект, който все едно, че притегля плавателния съд към брега.

Лайнерът Harmony of the Seas
За голям кораб и особено за огромните презокеански лайнери, силата на това притегляне многократно превъзхожда човешките възможности. Или иначе казано, отговорът гласи: не, не е възможно голям кораб да бъде изтласкан от пристана на ръка.

През XX век е открито подобно явление на квантово ниво. Ако във вакуум бъдат близко поместени две паралелни една на друга повърхности, те ще започнат да се притеглят под въздействието на флуктуационните сили във вакуума, които във външните за двете повърхнини страни са по-силни, отколкото между тях.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...