21 май 2017 г.


Благодарение на странната форма на керамични съдове с камбановидна форма, международен екип учени е достигнал до извода, че около 2500 г. пр.н.е. на Британските острови се е случило неизвестно досега нахлуване. В публикацията, която чака рецензии и одобрение за публикация в bioRxiv, учените пишат, че тази масова миграция само за няколко века е унищожила 90 процента от британския генетичен фонд.

Малко пояснения. Преди около 4500 години в Европа масово се появяват керамичните съдове, чиято форма донякъде напомня на камбана. По същото време, културите от новокаменната епоха започват да се разпространяват по териториите, които днес принадлежат на Германия, Франция и Великобритания.


Изненадващата поява на "грънчарите, създаващи камбани", донякъде обърква учените. Те не могат да определят, дали се касае за случай, когато всички майстори обменят помежду си идеята за тези "модерни" за епохата съдове, или е въпрос на миграцията на загадъчен народ или група от хора, които разнасят своя "моден" дизайн на грънците из територията на Стария континент.

Един добър начин да се потърси отговор на този въпрос е, да се изследват геноми от териториите, където се срещат образци от културата на камбановидните чаши. Откриването на генетични сходства из цяла Европа би подкрепило хипотезата за една мистериозна диаспора, докато разминаването в генетичен план би подсказало, че приблизително почти из целия континент на хората едновременно им хрумва дизайнът на новата камбановидна форма.


Новото изследване анализира генома на 170 европейци, живели преди хиляди години. Резултатите от анализите са изненадващи. В Ибрея - на територията на съвременните Испания и Португалия - и в централна Европа, собствениците на камбановидна керамика "не са особено близки на генетично ниво", което предполага, че дизайнът на този вид керамика се е зародил "на петна" на няколко места на континента.

В същото време, притежателите от Британските острови на керамични съдове с камбановидна форма са много сходни по геном. И по-същественото е, че техният геном е много различен от този на съседи по регион, където не са притежавали камбановидна керамика.

От тези резултати изследователите стигат до извода, че британските неолитни земеделци - онези, които са построили Соунхендж - са били изтласкани от внезапното нахлуване от някъде другаде на хора, представители на културата на камбановидните чаши. Изследването на практика показва, че 90% от генетичния фонд на Британия буквално е бил подменен по това време; извършена е "масова смяна на караула".


Така че, поне що се отнася до Британия, представителите на културата на камбановидните чаши е ясно, че са принадлежали към една група от тясно свързани помежду си хора. За останалата част на Европа обаче, остава отворен въпроса, кое от двете обяснения за бързото разпространение на модерния неолитен дизайн на съдовете е по-правдоподобно.

Изглежда налудничаво, че дизайнът на керамични съдове може да има такива драматични последствия, но само един поглед върху списъка на съавторите на изследването, дава представа за мащабността на усилията, положени, за да се разкрие загадката на камбановидните чаши. В екип са работили над 100 автора от цял свят, сред които са и екипи от Харвард, Кеймбридж, Оксфорд, Единбург, Флоренция, Страсбург и Лондон.
Статията обаче повдига и още един любопитен въпрос: кои са били загадъчните нашественици, нахлули в Британия през неолита? Засега никой не може да даде отговор на този въпрос.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...