30 април 2017 г.


В историята на този град са втъкани нишки от най-различни култури. Дура Европос служи като стратегически укрепен граничен град първо на Селевкидите, а после и на партите и римляните. Античният град се намирал на възвишение, издигащо се на около 100 метра над десния бряг на река Ефрат (близо до съвременния Дейр ез-Зор в Сирия). Освен това, мястото е известно с една специфична за III век структура, подобна на къща, за която се смята, че е най-старата църква в света. Открита е от археолози от университета Йейл още през далечната 1920 година.

Сега значимостта на тази сграда за християнската религия може да се окаже още по-голяма. Причина за това е изображение на жена, наведена над кладенец. Досега за това изображение се смята, че пресъздава библейска сцена, описана в евангелието от Йоан (Йоан 4:1-42). В нея Исус разговаря край кладенеца (извора) на Яков с жена от Самария, дошла да си налее вода. Мери Джоан Уин Лийт, специалист по библейските текстове, като се позовава на доводите на Майкъл Пепърд, предлага нова хипотеза за сцената, която е изобразена. Според нея, картината представя Благовещение - моментът, когато архангел Гавриил съобщава на Дева Мария, че ще зачене синът божи. Ето как Мери Джоан Уин Лийт обяснява позицията си в резюме, публикувано в Biblical Archaeology Review:


"Майкъл Пепърд твърди, че сцената в сградата от III век в Дура Европос пресъздава сцената на Благовещение, но не според описанието в евангелието от Лука (Лука 1:26 - 38), а според евангелието от Яков (наричано още Протоевангелие от Яков) - апокрифно (т.е. не е включено в каноничните Новозаветни текстове) евангелие, писано през II век, в което е описан живота на Дева Мария до и по време на раждането на Исус.  Според евангелието от Яков, Мария "взе каната си и излезе да я напълни с вода и ето, глас ѝ каза: 'Благословена ти, която си благодатна! Господ е с теб, благословена си ти между жените'. И тя се огледа надясно и наляво и търсеше от къде идва този глас". 

Ако предположенията на Пепърд са верни, изображението от Дура Европос може да се окаже най-ранното, известно до момента, представящо Богородица.

"Добрият пастир"
От своя страна, в публикация за New York Times, Майкъл Пепърд описва, как този образ на жена може да се окаже с много по-голяма стойност, отколкото изглежда на пръв поглед. Той пише:

"Жената от Дура Европос крие повече тайни, отколкото предполагаме. Архивни снимки и рисунки, направени от археолози на място показват, че пространството зад женската фигура не е съвсем празно - виждат се няколко линии. Така да се каже, на стената е скицирано нещо, "за да се изрисуват допълнителни детайли", представящи две линии докосващи гърба на жената и нещо като избухваща звезда в предната част на торса ѝ; тези подробности са описани в археологическия доклад като "необясними". Но с новата интерпретация на фигурата, във връзка с източната иконография, която се появява в по-късни времена, линиите ни подканват към доста очевидно заключение. Линиите представят нещо движещо се към тялото на жената и искра от някаква дейност вътре в него, сякаш нещо невидимо се приближава и влиза в нея - въплъщава се."

Къщата-църква в Дура Европос - най-ранната известна църковна сграда в света
Що се отнася до това, как стоят исторически нещата, то трябва да се подчертае, че доста от историците приемат, че в катакомбите в Рим се намират най-ранните известни изображения на библейския образ на Богородица. Но Пепърд смята, че тези изображения "са трудни за точно датиране и мнозина експерти твърдят, че са недостатъчно специфични, за да са иконографски стойностни". Що се отнася до историята на къщата-църква в Дура Европос, то е известно, че в нея са открити най-ранните известни изображения на самия Исус Христос с иконографски обозначения като "Добрият пастир" и "Христос и Пеътр ходят по водата". От тези изображения някои учени са стигнали до предположението, че в някои части на Римската империя преследването на ранните християни не е било толкова "разпространено", тъй като е известно, че в града е бил разположен голям римски гарнизон (който е допускал и толерирал присъствието на подобни християнски религиозни мотиви).

Много от стенописите от исторически (и религиозно) забележителната сграда в Дура Европос, сред които и този, представящ Дева Мария, се съхраняват на надеждно място - в музея на Йейл. Но самият древен град се намира в териториите, които все още са под контрола на терористичната групировка Ислямска държава. Археолозите са изключително загрижени за унищожаването и разграбването на античния град, който е поредната жертва на продължаващата гражданска война в Сирия.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...