30 април 2017 г.


Докато преглеждат изкопаемите останки, съхранявани в един от канадските музеи, учени попадат на неизвестен до момента общ прародител на членестоногите. Древното животно е имало 50 крайника, два нокътя и двойна раковина. 

Канадски палеонтолози са открили нов вид изкопаеми животни. Откритието запълва празнината в еволюционната история на подтипа Mandibulata — многобройна група членестоноги, в която влизат трите подтипа ракообразни (Crustacea, или Eucrustacea), многоножки (Myriapoda) и насекоми (Hexapoda, или Insecta).


Общ признак за тези представители на фауната е наличието на горни чифтни челюсти (мандибули). При ракообразните, многоножките и насекомите те служат за прегризване и раздробяване на храната, а при общностните насекоми (мравки, пчели, оси, термити, земни пчели) и за строежа на гнездата. Докато проучват вкаменелости, открити в утаечни пластове на територията на канадския национален парк Кутеней, учените са успели да проследят еволюционното развитие на този орган.


След като установяват, че останките принадлежат на неизвестен до момента вид, палеонтолозите го наричат Tokummia katalepsis: от гръцката дума, означаваща "захващане" и река Токум, протичаща през парка. Древният представител е достигал до дължина от 10 см, имал е 50 подобни на весла крака, два нокътя и двустранно симетрична раковина, извън която са се намирали стъблата на очите му.

Tokummia katalepsis е можел да се придвижва както по суша, така и по вода. Въпреки относително големите за вида си размери, е ловувал изключително мекотели, защото сравнително слабите му мандибули не биха могли да се справят с "по-корави" жертви.

Изкопаемият предтеча на членестоногите е живял през камбрия - преди около 507 милиона години, посочват учените.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...