13 март 2017 г.


Лабораторни тестове, проведени от холандски учени и експерти, показват, че някои от съвременните "интелигентни" електромери е възможно да отчитат неверни показания, като в отделни случаи разминаванията достигат до 582% повече отчетена консумирана електроенергия, отколкото е реалната консумация.

На тестове в лабораториите са подложени девет модела електромери от различни марки. Като контролен е използван и обикновен електромеханичен електромер.

Експертите са създали прост тестов стенд, в който модерните електромери измерват консумираната електроенергия от свързаните уреди с различна мощност, такива каквито може да се видят във всеки дом, като например електронагревателни уреди, енергоспестяващи крушки, LED крушки, димери и т.н.

Лабораторните експерименти са продължили шест месеца, като всеки от индивидуалните тестове е с продължителност най-малко една седмица, а в отделни случаи - и по няколко седмици. Изследователите са се опитали да възпроизведат в лабораториите моделите на потребление на електрическа енергия в масовите домакинства, без да се фокусират върху замервания на поведението на електромерите в стресови сценарии.

Изследването е проведено от учени и експерти от Университета в Твенте и Университета по приложни науки в Амстердам. Изследваните електромери са подбрани така, че да представляват максимално широка извадка от най-многобройните инсталирани в Холандия. "Интелигентните" измервателни уреди, използвани в лабораторните анализи, са произведени между 2004 и 2014 година.

Резултатите от анализите показват големи отклонения: грешките в отчетената консумирана електроенергия варират между  -32% и до +582% - далеч от максимално допустимите толеранси, позволени от съответните нормативни документи. Тестовете, при които са установени най-големи отклонения, са повтаряни многократно и резултатите от проверките показват незначителни процентни разлики от първоначално установените отклонения.

Резултатите от лабораторните изследвания показват, че жалващите се от нереално високите сметки за електроенергия многобройни  потребители, имат право да се съмняват в коректността на показанията на измервателните уреди.

Като цяло, пет от деветте модела "интелигентни" електромера се оказва, че отчитат значително повече консумирана електроенергия, отколкото е действително консумираната. Два от моделите пък отчитат малко по-малко от реалното потребление. По ирония, най-големи разминавания в отчетената и реално консумираната електроенергия са установени в тестовите постановки, в които има комбинации от димери и енергоспестяващи и светодиодни осветителни тела.

За да разберат на какво се дължи голямото разминаване, след приключване на експериментите учените са разглобили и детайлно изследват измервателните уреди. В резултат на усилията им се установява, че електромерите, отчитали анормално високи консумации, са изпълнени с "Пръстен на Роговски" (преобразувател на Роговски) в схемата, докато онези, които отчитат по-малко от реалната консумация, са изпълнени с датчик на Хол.
За големите проблеми и разминаванията в показанията учените винят както проектирането на самите "интелигентни" електромери, така и - по ирония - уредите и осветителните тела с енергоспестяващи функции. Според експертите последните внасят големи смущения и "разрушават" формата на електрическите вълни, което от своя страна пречи на измервателните уреди да изпълняват функцията - точното отчитане на консумираната електроенергия.

"Проблемите и погрешните отчитания, по всичко личи, се дължат на токовия сензор и свързаните с него вериги", пишат авторите на тестовете. "Експерименталните резултати [...] показват, че електромерите за активна енергия може да бъдат "подведени" и да отчитат неверни показания (както завишени, така и занижени), ако в електрическата верига са включени достатъчно на брой високочестотни импулсни консуматори".

Конкретното изследване се отнася само за "интелигентните" електромери, инсталирани масово в холандските домове. Като се вземат предвид резултатите, изследователите обобщават, че само в Холандия около 750 000 електромера може да се окаже, че отчитат неправилно консумираната от домакинствата електроенергия.
В световен мащаб такива електромери са милиони, особено в страните от Европейския съюз, където през последните години тече масово подменяне на старите механични електромери с нови "интелигентни" измервателни уреди.

Разработката на изследователите е публикувана в специализираното издание IEEE под заглавие "Static Energy Meter Errors Caused by Conducted Electromagnetic Interference".

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...