14 март 2017 г.

Геофизици се усъмниха в твърдението, че през 1859 година върху Земята се е стоварила най-мощната магнитна буря за цялото време, откакто се водят наблюдения. Наричат я “Слънчевата супер буря”. Резултатите от свое изследване  авторите са публикували в статия за списание Journal of Space Weather and Space Climate.

В началото на месец септември 1859 година геомагнитна буря прекъсва всички телеграфни системи в Европа и Северна Америка. Като причина за това се предполага, че е мощно изхвърляне на коронарна маса от звездата ни. Заредените енергийни частици достигат Земята 18 часа по-късно и британският астроном Ричард Керингтън отбелязва този факт в записките си с дата 1 септември.

Геомагнитната буря от 1859 година е нанесла значително по-малко щети, отколкото се предполагаше по-рано. Например, засегнати са много по-малки територии, стопанската дейност и хора, отколкото се съобщава в официалните отчети от онова време. За да потвърдят подозренията си, че силата ѝ е била преувеличена, геофизиците разглеждат данните за геомагнитните бури от 1859, 2003 и 2005 години.

През 2003 и 2005 година геомагнитните бури са сходни с т.нар. “Слънчева супер буря”. Например, на 28 октомври 2003 година природното явление изведе от строя един от високоволтовите трансформатори в град Малмьо, което доведе до прекъсване на електрозахранването в целия град за около час. По същото време и на други места е съобщено за нанесени щети, но в по-малки мащаби.

Геофизиците анализират закономерностите в промените на напрегнатостта на магнитното поле в различни региони на Земята в продължение на 48 часа след като фрагменти от изхвърлената коронарна маса от Слънцето достигат до планетата ни. Учените доказват, че магнитната буря не е била с глобален характер.
Според геофизиците, опасенията, свързани с изхвърлянето на коронарна маса от Слънцето са необосновани, защото промените в магнитното поле на Земята няма да се отразят върху цялата планета, а само на някои участъци от нея. Това означава, че едновременното “изключване” на всички енергийни  системи на Земята в случай на мощна магнитна буря, е малко вероятно.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...