15 март 2017 г.

При хората на възраст над 65 години се наблюдава намалена способност да усещат саркастичните изказвания и така думите започват да се възприемат буквално, доказват учени от Университета в Абърдийн (Шотландия).

Психолозите са провели експеримент, в който участват 116 мъже и жени на възраст между 18 и 86 години. Участниците трябва да прочетат поредица от сюжети или да изгледат няколко видео материала, в които присъстват диалози, взети от ежедневието – разговори между приятели или в семейството. Част от тези истории и клипове съдържат саркастично изказване на един от участващите в диалозите. Например, човек, комуто не се е понравило театрално представление, но той твърди, че е било фантастично. В края на експеримента учените анкетират участниците за да установят как са възприели прочетеното и видяното.

Анализът на данните показва, че хората след 65 годишна възраст много по-малко разпознават и усещат саркастичните изказвания от предложените им диалози. Нещо повече – този феномен не може да се обясни например, с проблеми с паметта при възрастните хора (предварително психолозите са се уверили с помощта на други тестове, че участниците в експеримента нямат проблеми с паметта и ясното мислене).

Аналогична е ситуацията и при много младите участници в опита. Неспособността им да възприемат сарказма учените обясняват с недостатъчния жизнен опит. Но между много младите и възрастните хора има една съществена разлика – хората над 65 години демонстрират и  занижена способност да разпознават емоциите на околните по изражението на лицата им.

Авторът на изследването Луиза Филипс отбелязва, че загубата на способността адекватно да се реагира на сарказма, води в много случаи до промени в  отношението на възрастните хора към околните. Професор Филипс смята, че тези изменения са в положителна посока, тъй като по-буквално приемащият нещата възрастен човек става и по-позитивно настроен, което му позволява да установява по-лесно дружески отношения с околните, а на преклонна възраст това нерядко се превръща в необходимост.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...